Eolas Imeachtaí Teagmháil
Eolas


Is eagraíocht í Muine Bheag Arts atá á reáchtáil ag ealaíontóirí atá lonnaithe i gContae Cheatharlach, Éire, a óstáil clár sealadach taispeántas, cónaitheachtaí ealaíontóirí, tionscadail turgnamhacha, ceardlanna agus imeachtaí sa réimse poiblí.

Is iad na haidhmeanna atá againn ealaín chomhaimseartha a chur chun cinn i gcomhthéacs tuaithe, comhoibriú leis an bpobal áitiúil trí ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha agus tacú le healaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus seanbhunaithe chun saothair nua ealaíne a fhorbairt.


Foireann

Mark Buckeridge
Leah Corbett