Information Programme VisitInformation


Muine Bheag Arts is an artist-run organisation based in Co. Carlow, Ireland which hosts a temporary programme of exhibitions, workshops & events in the public realm.

Our aim is to promote contemporary art in a rural context, to collaborate with the local community through multi-disciplinary arts activities and to support emerging and established artists by commissioning  new works of art.


//

Is eagraíocht í Muine Bheag Arts atá á reáchtáil ag ealaíontóirí atá lonnaithe i gContae Cheatharlach, Éire, a óstáil clár sealadach taispeántas, cónaitheachtaí ealaíontóirí, tionscadail turgnamhacha, ceardlanna agus imeachtaí sa réimse poiblí.

Is iad na haidhmeanna atá againn ealaín chomhaimseartha a chur chun cinn i gcomhthéacs tuaithe, comhoibriú leis an bpobal áitiúil trí ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha agus tacú le healaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus seanbhunaithe chun saothair nua ealaíne a fhorbairt.


Team

 
Mark Buckeridge 
Leah Corbett


Support


Muine Bheag Arts is made possible with financial support of Creative Ireland and Carlow County Council Arts Office.Contact


Email: muinebheagarts@gmail.com
Instagram: 
@muinebheagarts
Facebook: @muinebehagarts